fbpx

+421 948 551 422

Zdvíhacie plošiny bez ŠPZ

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu pracovných plošín, ktoré nie sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách a nie sú na automobilovom podvozku (bez ŠPZ).

Kurz na obsluhu plošiny podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik.

Teoretická časť obsahuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu týmito plošinami. Kurz tiež obsahuje oboznámenie účastníkov so všetkými povinnosťami na obsluhu plošiny.

Absolvovaním kurzu získa účastník platný písomný doklad na obsluhu pracovných plošín, ktoré nie sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách a nie sú na automobilovom podvozku (bez ŠPZ).

 

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie študijnej literatúry.

 

Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)


Rozsah kurzu: 

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– oboznamovanie v zmysle 147/2013 Z.z. / opakované školenia minimálne 1  x do 12 mesiacov /


Ab – Pohyblivá pracovná plošina, ktoré nie je na automobilovom podvozku a nie je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách. 

Patria sem tieto typy:

  • nožnicové plošiny
  • kĺbové plošiny
  • prívesné na prívesnom vozíku
  • teleskopické plošiny
  • stĺpové plošiny
  • pásové (špeciálne plošiny)

 

UPOZORNENIE

V zmysle novely zákona 124/2006 o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu, resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a) uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a) zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail

Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

 

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplňte Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese