fbpx

+421 948 551 422

Aktualizačná odborná príprava

V rámci všetkých našich kurzov Vám ponúkame pravidelné aktualizačné odborné prípravy podľa zákona            č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v platnom znení konkrétne   § 16.
Osoba, ktorá je držiteľom preukazu, osvedčenia alebo dokladu je povinná  1 x za 5 rokov (od vydania preukazu) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu /AOP/  u osoby oprávnenej na takéto vzdelávanie.

Splňte si túto povinnosť prostredníctvom nás a Vaša zákonná povinnosť v tomto smere bude vybavená k Vašej spokojnosti.

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo vo Vašej firme. V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu t.j. zapožičanie:

 

– osobných ochranných pracovných prostriedkov

– študijnej literatúry

  •  Podmienky prihlásenia sa na kurz:
 
  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
 
      Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp.          od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu AOP u oprávnenej          osoby  na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní          AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších 5 rokov.

 

      Pre výpočet času lehoty platnosti preukazu platí §122  zákona č.40/1964 Zb. v zn.        neskorších predpisov – Občiansky zákonník. 

      Príklad: ak je preukaz vydaný 18.11.2019, AOP musí byť absolvovaná najneskôr              dňa 18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.

      Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti.

      Platnosť lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov. 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail

Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky  +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplnťe Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu motorových vozíkov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Opakované školenia

Školenia v zákonom stavenovených intervaloch