Stavebníctvo - strojnícky kurz

Kurz je najmä pre budúcich strojníkov – osoby, ktoré obsluhujú vybrané stavebné stroje a zariadenia.

  • pri stavebných prácach – klasické mechanizované práce podľa nižšie uvedeného rozdelenia,
  • pri prácach súvisiacich so zabezpečovaním služieb – cestári, skládky tuhých odpadov, opravári pri odskúšaní technického stavu stroja a pod.

 

Popis kurzov

Základný kurz strojníkov pre všetky typy stavebných strojov

Stroje a zariadenia na zemné práce

Kategória 1A- Dozéry (Buldozéry)

Kategória 1B- Rýpadlá a hĺbidlá (Traktorbáger, Minibáger a ďalšie)

Kategória 1C- Nakladacie a vykladacie stroje (Traktorbáger, UNC a ďalšie)

Kategória 1D- Frézy a ryhovače

Kategória 1E- Skrejper

Kategória 1F- Rúrové ukladače

Kategória 1G- Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

Kategória 2A- Betonárne

Kategória 2B- Autodomiešavače a automiešače

Kategória 2C- Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

Kategória 3A- Špeciálne motorické snehové stroje

Kategória 3B- Kompresory

Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine. 

Teoretickú časť  sa naučíte v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. 

Praktické skúsenosti – prax – Vám tiež zabezpečíme a to buď na našich strojoch alebo prenajatých, ktoré Vám budú k dispozícii počas trvania kurzu. Po absolvovaní kurzu získate strojnícky preukaz.

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle:  0948 551 422 alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/lestom.kurzy 


Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiac platná od vydania


Rozsah kurzu: 

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– rozširovací kurz / ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu /

– oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. / opakované školenia minimálne 1  x do 36 mesiacov /

– aktualizačná odborná príprava / AOP / v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. / 1 x do 5 rokov /


 

Dozér

Zhrňovače, slúžiace k rozhrňovaniu zeminy

Rýpadlo a hĺbidlo

Zemné práce pri rozpojovaní a úprave terénu

Nakladací a vykladací stroj

Stroje na manipuláciu so sypkými materiálmi

Fréza a ryhovač

Fréza-rekultivácia terénu. Ryhovač-hĺbenie rýh

Skrejper

Ťažba, naberanie, preprava, rozprestieranie zeminy

Rúrový ukladač

Obsluha zariadenia na ukladanie rúr

Valec

Učené na povrchovú úpravu terénu

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

Betonárka

Stroj na zmiešavanie a výrobu betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

Snehový stroj

Obsluha zariadení na úpravu a prácu so snehom.

Kompresor

Zariadenia používajúce na prácu stlačený vzduch.


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

dododnite si termín telefonicky alebo emailom.