fbpx

+421 948 551 422

 • Stavebníctvo – strojnícky kurz

 • kurz je najmä pre budúcich strojníkov – osoby, ktoré obsluhujú vybrané stavebné stroje a zariadenia.
 • pri stavebných prácach – klasické mechanizované práce podľa nižšie uvedeného rozdelenia,
 • pri prácach súvisiacich so zabezpečovaním služieb – cestári, skládky tuhých odpadov, opravári pri odskúšaní technického stavu stroja a pod.
 • Popis kurzov

 • Základný kurz strojníkov pre všetky typy stavebných strojov
 • Stroje a zariadenia na zemné práce
 • Kategória 1A- Dozéry (Buldozéry)
 • Kategória 1B- Rýpadlá a hĺbidlá (Traktorbáger, Minibáger a ďalšie)
 • Kategória 1C- Nakladacie a vykladacie stroje (Traktorbáger, UNC a ďalšie)
 • Kategória 1D- Frézy a ryhovače
 • Kategória 1E- Skrejper
 • Kategória 1F- Rúrové ukladače
 • Kategória 1G- Valce
 • Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

 • Kategória 2A- Betonárne
 • Kategória 2B- Autodomiešavače a automiešače
 • Kategória 2C- Čerpadlá betónových zmesí
 • Ostatné stroje a zariadenia

 • Kategória 3A- Špeciálne motorické snehové stroje
 • Kategória 3B- Kompresory
 
 • Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine.
 • Teoretickú časť  sa naučíte v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné.
 • Po absolvovaní kurzu získate strojnícky preukaz.
 • Kurzy obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktické zaškolenie, ale my toto praktické zaškolenie PONÚKAME  za príplatok. Nie je to však podmienka pre úspešné ukončenie kurzu.
 • Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke.
 • Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov.
 • Kontaktujte nás na telefónnom čísle:  0948 551 422 alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk
 • Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/?locale=sk_SK
 • Podmienky prihlásenia sa na kurz:

 • – vek minimálne 18 rokov
 • – zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
 
 • Rozsah kurzu:

 • základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /
 • rozširovací kurz / ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu /
 • oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. / opakované školenia minimálne 1  x do 36 mesiacov /
 • aktualizačná odborná príprava / AOP / v zmysle Prílohy č. 9 k vyhláške 356/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov  / 1 x do 5 rokov/ 
 • Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP)  ďalšiu AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. 
 • Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších 5 rokov.
 • Pre výpočet  času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov – Občiansky zákonník.
  Príklad : ak je preukaz vydaný 18.11.2019, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.
 • Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti – strojnícky preukaz.
 • Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.

Dozér

Zhrňovače, slúžiace k rozhrňovaniu zeminy

Rýpadlo a hĺbidlo

Zemné práce pri rozpojovaní a úprave terénu

Nakladací a vykladací stroj

Stroje na manipuláciu so sypkými materiálmi

Fréza a ryhovač

Fréza-rekultivácia terénu. Ryhovač-hĺbenie rýh

Skrejper

Ťažba, naberanie, preprava, rozprestieranie zeminy

Rúrový ukladač

Obsluha zariadenia na ukladanie rúr

Valec

Učené na povrchovú úpravu terénu

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

Betonárka

Stroj na zmiešavanie a výrobu betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

Snehový stroj

Obsluha zariadení na úpravu a prácu so snehom.

Kompresor

Zariadenia používajúce na prácu stlačený vzduch.


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

Dohodnite si termín telefonicky alebo emailom.