fbpx

kurzy@lestom.sk

+421 948 551 422

Stavebníctvo - strojnícky kurz

Kurz je najmä pre budúcich strojníkov – osoby, ktoré obsluhujú vybrané stavebné stroje a zariadenia.

  • pri stavebných prácach – klasické mechanizované práce podľa nižšie uvedeného rozdelenia,
  • pri prácach súvisiacich so zabezpečovaním služieb – cestári, skládky tuhých odpadov, opravári pri odskúšaní technického stavu stroja a pod.

 

Popis kurzov

Základný kurz strojníkov pre všetky typy stavebných strojov

Stroje a zariadenia na zemné práce

Kategória 1A- Dozéry (Buldozéry)

Kategória 1B- Rýpadlá a hĺbidlá (Traktorbáger, Minibáger a ďalšie)

Kategória 1C- Nakladacie a vykladacie stroje (Traktorbáger, UNC a ďalšie)

Kategória 1D- Frézy a ryhovače

Kategória 1E- Skrejper

Kategória 1F- Rúrové ukladače

Kategória 1G- Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

Kategória 2A- Betonárne

Kategória 2B- Autodomiešavače a automiešače

Kategória 2C- Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

Kategória 3A- Špeciálne motorické snehové stroje

Kategória 3B- Kompresory

 

Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine. 

Teoretickú časť  sa naučíte v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. 

Po absolvovaní kurzu získate strojnícky preukaz.

Kurzy obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktické zaškolenie, ale my toto praktické zaškolenie PONÚKAME  za príplatok. Nie je to však podmienka pre úspešné ukončenie kurzu.

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle:  0948 551 422 alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/lestom.kurzy 

 

Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

 

Rozsah kurzu: 

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– rozširovací kurz / ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu /

– oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. / opakované školenia minimálne 1  x do 36 mesiacov /

– aktualizačná odborná príprava / AOP / v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. / 1 x do 5 rokov /

Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších 
5 rokov.
 
Pre výpočet  času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov – Občiansky zákonník. 
Príklad : ak je preukaz vydaný 18.11.2019, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.
 

Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti – strojnícky preukaz.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.

 

 

 
 
 
 ov

Dozér

Zhrňovače, slúžiace k rozhrňovaniu zeminy

Rýpadlo a hĺbidlo

Zemné práce pri rozpojovaní a úprave terénu

Nakladací a vykladací stroj

Stroje na manipuláciu so sypkými materiálmi

Fréza a ryhovač

Fréza-rekultivácia terénu. Ryhovač-hĺbenie rýh

Skrejper

Ťažba, naberanie, preprava, rozprestieranie zeminy

Rúrový ukladač

Obsluha zariadenia na ukladanie rúr

Valec

Učené na povrchovú úpravu terénu

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

Betonárka

Stroj na zmiešavanie a výrobu betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

Snehový stroj

Obsluha zariadení na úpravu a prácu so snehom.

Kompresor

Zariadenia používajúce na prácu stlačený vzduch.


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

dododnite si termín telefonicky alebo emailom.