fbpx

+421 948 551 422

Zdvíhacie plošiny s ŠPZ

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu pracovných plošín s motorovým pohonom              a s výškou zdvihu nad 1,5 m s ŠPZ.

Kurz na obsluhu plošiny podľa platnej legislatívy na území SR neobsahuje praktický zácvik.

Teoretická časť obsahuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu týmito plošinami. Kurz tiež obsahuje oboznámenie účastníkov so všetkými povinnosťami na obsluhu plošiny.

Absolvovaním kurzu získa účastník platný písomný doklad na obsluhu pracovných plošín nad 1,5 m.

 

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie študijnej literatúry.

 

Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)


Rozsah kurzu: 

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– oboznamovanie – opakované školenia minimálne 1  x do 12 mesiacov / v zmysle zákona č. 147/2013 Z.z. /

 

Ab – pohyblivá pracovná plošina, ktorá je na automobilovom podvozku                 a je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Patria sem tieto typy:

  • pracovná plošina s motorovým pohonom s výškou zdvihu      nad 1,5 m a ŠPZ.

 

 

 Zdroj: Národný inšpektorát práce 

UPOZORNENIE

V zmysle novely zákona 124/2006 o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu, resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a) uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a) zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.[elementor-template id=“815

Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplňte Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese