fbpx

+421 948 551 422

Lešenári

Kurz je určený na získanie oprávnenia pre vykonávanie lešenárskych prác. Je určený pre  pracovníkov, ktorí vykonávajú montáž a demontáž pomocných konštrukcií (rúrkové lešenia, podperné , pojazdné a voľne stojace lešenia, drevené lešenia, dielcové lešenia, stavebný plošinový výťah.

Teoretická časť kurzu obsahuje oboznámenie sa s  bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, tiež zahŕňa poučenie o všetkých súvisiacich rizikách.

Praktická časť kurzu obsahuje získanie praktických zručností potrebných na montáž a demontáž lešenia.

Absolvovaním kurzu získa účastník  preukaz lešenára v zmysle platných právnych predpisov.

Lešenie je pomocná dočasná stavebná konštrukcia, ktorá sa používa pri prácach vo väčších výškach. Môže slúžiť  ako pracovná plošina na výkon stavebných prác i na odkladanie materiálu či nástrojov. Použiť ho možno aj na podopieranie konštrukčných prvkov pri montáži alebo počas výstavby, prípadne ako ochranu pred padajúcimi predmetmi či pádom pracovníkov.

Podľa spôsobu použitia je možné lešenia rozdeliť na:

– pracovné plošiny

– podperné konštrukcie

– konštrukcie, ktoré ochraňujú pracovníkov a chodcov.

Ponúkame kurzy lešenia podľa druhov lešenia nasledovne:

–  A – rúrkové lešenie

 B – podperné lešenie 

 C  – pojazdné a voľne stojace lešenie

 D – drevené lešenie

– F – dielcové lešenie 


Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

 Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov – prilba, rukavice,  tlmič pádu, celotelový pracovný postroj

– študijnej literatúry 

 

Podmienky k prihláseniu sa na kurz lešenára:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť(max. 6 mesiacov platná od vydania)


Rozsah kurzu:

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– rozširovací kurz / ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalší typ lešenia/
 

– oboznamovanie podľa Vyhlášky 147/2013 Z.z. / opakované školenie min.         1 x do 12 mesiacov /

 – aktualizačná odborná príprava /AOP/ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške č. 356/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov / 1 x do 5 rokov /

Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od
poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších 5 rokov.

Pre výpočet času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn.
nesk. predpisov – Občiansky zákonník. Príklad : ak je preukaz vydaný 18.11.2019,
aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa
18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.

Na aktualizačnú odbornú prípravu je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti –
preukaz lešenára.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail

 

 

 


Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplnťe Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese