fbpx

+421 948 551 422

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5 m

Kurz je určený na získanie oprávnenia na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou nad 1,5 m.

Teoretická časť kurzu  obsahuje oboznámenie sa s teoretickými poznatkami v rozsahu vykonávaných prác súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou, v zmysle právnych predpisov. Tiež oboznámenie sa s rizikami, ktoré sú spojené s prácou vo výškach a nad voľnou hĺbkou, a ako správne používať osobné ochranné pracovné prostriedky – postroj a potrebné príslušenstvo.

Absolvovaním kurzu získa účastník platné oprávnenie na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou resp. záznam o absolvovaní kurzu.

Aby boli Vaši zamestnanci pri výkone takejto práce dostatočne zabezpečení, nestačí im len prideliť osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu. Je nevyhnutné, aby si osvojili aj správnu techniku práce.


Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– študijnej literatúry – príručka bezpečnej práce

 

Podmienky prihlásenia sa na kurz:

 – vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail

 

 

 

Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplnťe Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese