Všeobecné BOZP

Popis kurzov

Školenie zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je spojené najmä s týmito prípadmi:

– pri nástupe zamestnanca do práce
– pri zavedení nových technológií
– pri preradení na inú funkciu v zamestnaní
– pri preradení na iné pracovisko

V rámci kurzov “Všeobecné BOZP” sa naučíte všetko o BOZP podľa daných osnov

Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine. Teóriu sa naučíte v našich moderných priestoroch, alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. Praktické skúsenosti – prax – Vám tiež zabezpečíme, a to buď na našich strojoch, alebo prenajatých, ktoré Vám budú k dispozícii počas trvania kurzu. 

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu, alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0904 234 760 alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk.

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/lestom.kurzy 

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke.

Rozsah kurzu

  • Základné oboznamovanie zamestnancov – 3 hodiny
  • Opakované oboznamovanie zamestnancov – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie zamestnancov

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia s aktuálnymi zmenami v legislatíve a poznatkami v oblasti bezpečnosti a ochrany práce podľa charakteru vykonávanej práce, pracovnej úrazovosti a chorobách z povolania a inými poznatkami podľa charakteru vykonávanej práce.

  • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
 

Opakované školenia

Školenia v zákonom stavenovených intervaloch

Aktualizačné prípravy

Aktualizačné prípravy podľa zákona

Plánované kurzy v aktuálnej sezóne


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

dododnite si termín telefonicky alebo emailom.