fbpx

kurzy@lestom.sk

+421 948 551 422

Vysokozdvižný vozík /VZV/

Popis kurzov

Školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov. 

V rámci logistiky tovarov sa využívajú vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky. Vysokozdvižný vozík je malé priemyselné vozidlo, ktoré má vpredu namontovanú elektrickú vidlicu. Vidlica sa dvíha alebo klesá vo vertikálnom smere tak, aby bola vložená pod náklad, ktorý sa zdvíha alebo presúva. Využívajú sa v rôznych priemyselných odvetviach, skladoch a v rámci iných veľkých skladovacích zariadeniach. Môžu byť poháňané spaľovacím motorom alebo batériami. Vysokozdvižné vozíky sú široko používané na prepravu tovarov a materiálov. Skladajú sa z rôznych komponentov, ktoré sú potrebné na zvládnutie úloh – rám vozidla, protizávažia. 

Rám vozidla tvorí základ stroja na ktorý sú montované všetky kľúčové komponenty vrátane kolies, protizávažia, stožiara. 

Nízkozdvižné vozíky – paletové vozíky. Využívajú sa na krátke trasy v interiéri aj exteriéri. Hodia sa v skladových priestoroch, ako aj na nakládku a vykládku nákladných vozidiel. V dnešnej dobe sú využívané prevažne elektrické paletové vozíky. Plneelektrická alternatíva ku klasickému ručnému paletovému vozíku dáva nové štandardy pri prípravách paliet. Jedným stlačením tlačidla, bez vynaloženia námahy sa zabezpečí zdvíhanie, spúšťanie aj preprava bremien. 

V rámci kurzov obsluhy “Vysokozdvižných vozíkov – logistika tovaru” sa môžete naučiť pracovať a obsluhovať tieto typy VZV a NZV:

 • Druh A, D, B, E C, W1, W2, G, Z. 

Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine. 

Teoretickú časť sa naučíte v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. 

Praktické skúsenosti – prax – Vám tiež zabezpečíme a to buď na našich strojoch alebo prenajatých, ktoré Vám budú k dispozícii počas trvania kurzu. Po absolvovaní kurzu získate preukaz na obsluhu vybraných vysokozdvižných vozíkov.

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0948 551 422  alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: Lestom FB

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Triedenie vysokozdvižných vozíkov

 1. druh A – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – ručne vedené
 2. druh B – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením
 3. druh C – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením
 4. druh D – vysokozdvíhacie – ručne vedené
 5. druh E – vysokozdvíhacie – s pákovým riadením
 6. druh W1 – vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením
 7. druh W2 – vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením
 8. druh G – vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny
 9. druh Z – Špeciálne motorové vozíky podľa podmienok ustanovených výrobcom alebo dovozcom motorových vozíkov

 

Podmienky k prihláseniu sa na kurz VZV

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
 • vodičský preukaz nie je podmienkou
 

Rozsah kurzu:

 
– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz / – počet vyučovacích hodín a praktickej prípravy závisí od zvolenej triedy a druhu motorového vozíka v zmysle Vyhl. č. 356/2007 Z.z.
 
– oboznamovanie  / opakované školenia minimálne 1 x do 36 mesiacov /
 
– aktualizačná odborná príprava / AOP / v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. / povinnosť min. 1 x do 5 rokov /            
Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predlžuje o ďalších 5 rokov. 
 
Pre výpočet  času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov – Občiansky zákonník. 
Príklad : ak je preukaz vydaný 18.11.2019, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.
 

Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti – preukaz na obsluhu VZV.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.

 

 

 

VZV - druh A

Určené na manipuláciu s paletami a debnami

VZV - druh B

Používaný v ľahkých prevádzkach a skladoch

VZV - druh C

VZV plošinové, vlečné, nízkozdvíhacie a tlačné

VZV - druh D

Určené pri tovaru na regály v nízkej alebo strednej výške

VZV - druh E

Používajú sa pri obsluhy manipulačnej techniky

VZV - druh W1

VZV s volantovým riadením do 5 t nosnosti – W1

VZV - druh W2

VZV  s volantovým riadením nad 5 t nosnosti – W2

VZV - druh G

Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom

VZV - druh Z

Obsluha špec. vozíkov podľa ustanovení výrobcu.


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

dododnite si termín telefonicky alebo emailom.