fbpx

+421 948 551 422

RE-PAS+, Nestrať prácu - vzdelávaj sa, Pomáhame odídencom

  • RE-PAS+ umožňuje uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny:
 

– rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie,

– zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu,

– požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o uhradenie príspevku na rekvalifikáciu, to znamená o kurzovné za rekvalifikáciu v plnej výške.

Bližšie informácie získate osobne v našom školiacom stredisku v Lučenci, na úrade práce alebo na web stránke http://www.upsvr.gov.sk

 

  • Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci Národného projektu NESTRAŤ PRÁCU – vzdelávaj sa
 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci Národného projektu NESTRAŤ PRÁCU – vzdelávaj sa. Vzdelávanie môže byť orientované profesijne alebo na prenositeľné kompetencie. Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania  /školiace stredisko/, ktorý ho zrealizuje.

Bližšie informácie získate osobne v našom školiacom stredisku v Lučenci, na úrade práce alebo na web stránke  http://www.upsvr.gov.sk

 
 
  • Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie  v rámci projektu Pomáhame odídencom
 
V rámci projektu Pomáhame odídencom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečujú pre osoby, ktoré majú v Slovenskej republike udelené dočasné útočisko, finančnú podporu vzdelávania odídencov.  Vzdelávanie má odídencom pomôcť nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti  potrebné pre ich sociálne začlenenie a integráciu na trh práce. 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nezasahuje do výberu poskytovateľa vzdelávania tzn. záujemca si môže vybrať u ktorého poskytovateľa vzdelávania bude konkrétny kurz realizovať. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je oprávnený komunikovať s poskytovateľom vzdelávania za účelom kompletizácie žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie odídenca.

Bližšie informácie získate osobne v našom školiacom stredisku v Lučenci, na úrade práce alebo web stránke http://www.upsvr.gov.sk

 

Poskytujeme RE-PAS+ , NESTRAŤ PRÁCU – vzdelávaj sa a Pomáhame odídencom pre našich klientov, ktoré nesú radu výhod. Preto neváhajte a prihlasujte sa k nám na kurzy. Je to jednoduché a so všetkým vám pomôžeme, všetko vám vysvetlíme a spoločne to dotiahneme do úspešného absolvovania kurzu.

 
Kontaktujte nás telefonicky na telefónnom čísle  0948 551 422 alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk
 

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: 

                                          http://www.facebook.com/lestom.kurzy

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

 

RE-PAS+ u nás má radu výhod:

  1. KVALITA potvrdená akreditáciou príslušných Ministerstiev SR, preto je preplácanie rekvalifikačných kurzov bezproblémové. Vzdelanie sme poskytli už stovkám účastníkov kurzov cez RE-PAS.
  2. ŠIROKÁ PONUKA KURZOV, kde si určite aj vy vyberiete z našej ponuky.
  3. DOSTUPNOSŤ všetkých kurzov, ktoré sú pre vás pripravené tak, aby ste všetko zvládli v úplnom kľude.
  4. BEZ POPLATKOV, u nás neplatíte absolútne nič. 
  5. RÝCHLE VYBAVENIE,  urobíme všetko pre to, aby ste rekvalifikačný kurz cez RE-PAS mohli absolvovať čo najskôr.