fbpx

kurzy@lestom.sk

+421 948 551 422

Obsluha motorových píl

Motorové píly si perfektne rozumejú s drevom. Motorová píla je prenosné technické zariadenie so spaľovacím motorom, ktoré má v rezacej časti uzatvorenú pílovú reťaz vedenú vodiacou lištou. Motorové píly môžeme podľa pohonu rozdeliť na benzínové reťazové píly, elektrické reťazové píly a akumulátorové píly. 

Benzínové píly sú poháňané spaľovacím motorom. Majú vysoký výkon. 

Elektrické píly majú nižší výkon ako benzínové. Prirovnať ich môžeme k hobby pílam. Je potrebné napájať káblové napojenie do elektrickej siete. 

 

Akumulátorové píly majú nízky výkon. Nemusíte sa pri nich obmedzovať káblom, preto sú vhodné na drobné úpravy záhrad. Motorové píly majú bohaté využitie. Aby ste mohli pílu bezpečne používať, je potrebné absolvovať kurz, kde po úspešnom absolvovaní získate platné osvedčenie resp. pilčícky preukaz. Mať platný kurz je dôležité po všetkých stránkach. 

Kontaktujte nás, ak potrebujete takýto kurz ako nový pre Vás, prípadne pre jeho obnovu a aktualizáciu. 

V rámci kurzov obsluhy motorových píl sa môžete naučiť pracovať a obsluhovať motorové píly pri:

  • ťažbe dreva,
  • inej činnosti.
 

Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine. 

Teoretickú časť sa naučíte v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. 

Praktické skúsenosti – prax – Vám tiež zabezpečíme a to buď na našich strojoch alebo prenajatých, ktoré Vám budú k dispozícii počas trvania kurzu. 

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0948 551 422 alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: Lestom FB

Podmienky k prihláseniu sa na kurz VZV

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
  • vodičský preukaz nie je podmienkou
 

Rozsah kurzu: 

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. / opakované školenia minimálne 1  x do 36 mesiacov /

– aktualizačná odborná príprava / AOP / v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. / 1 x do 5 rokov /

 
Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších 
5 rokov.
 
Pre výpočet  času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov – Občiansky zákonník. 
Príklad : ak je preukaz vydaný 18.11.2019, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.
 

Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti – preukaz na obsluhu motorovej píly.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.

 

 

Obsluha motorových píl pri ťažbe dreva

Odvetvovanie, spiľovanie, manipulácia s drevom.

Obsluha motorovej píly pri inej činnosti

Pri stolárskej, stavebnej, umeleckej činnosti a.i.


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

dododnite si termín telefonicky alebo emailom.