Skrejper

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu vybraného stavebného stroja na zemné práce – skrejpera.

Teoretická časť obsahuje problematiku s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu týmito strojmi. Kurz tiež obsahuje oboznámenie účastníkov so všetkými povinnosťami na obsluhu stavebných strojov  a aplikáciou týchto povinností v praxi.

Absolvovaním kurzu získa účastník platný preukaz na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení resp. strojnícky preukaz.

Skrejper je mobilný pracovný stroj, ktorý je určený na ťažbu, premiestňovanie     a rozprestieranie zeminy. Skrejpre sa používajú hlavne v oblastiach, kde treba    v pomerne krátkom čase vyťažiť zeminu  z väčších plôch v požadovanej hrúbke a premiestniť ju na väčšie vzdialenosti. Používajú sa pri výstavbe letísk, terminálov, priemyselných parkov, nákupných centier, diaľnic, zábavných centier. Hlavne v tých miestach, kde sa na vytýčenej ploche nachádza poľnohospodárska pôda. Môžeme zhrnúť že skrejpermi sa dajú realizovať technológie ako odstraňovanie ornice a drnov, odvoz na väčšie vzdialenosti, uloženie, vytváranie výkopov pre zárezy a kanály, rozprestieranie zeminy, urovnávanie, odoberanie zeminy na svahoch a ich upratovanie a pod.  

 

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– študijnej literatúry 

 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail


Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnut predpripravný dokument, ktorý je potreba vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky
  • +421 948 551 422
  • Mailom kurzy.
  • Vyplnťe Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Predošlé
Ďalšie

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Dozér

Zhrňovače, slúžiace k rozhrňovaniu zeminy

Rýpadlo a hĺbidlo

Zemné práce pri rozpojovaní a úprave terénu

Nakladací a vykladací stroj

Stroje na manipuláciu so sypkými materiálmi