fbpx

+421 948 551 422

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej techniky

Kurz je určený na získanie oprávnenia na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Je určený všetkým zamestnancom, ktorí sa pri výkone pracovných činností pohybujú vo výške a nad voľnou hĺbkou, osobitne tým, ktorí pri práci používajú špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku.

Teoretická časť kurzu obsahuje oboznámenie sa s teoretickými poznatkami v rozsahu vykonávaných prác, so znením uvedených zákonných úprav súvisiacich s BOZP pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Praktická časť kurzu prebieha na umelej lezeckej stene v meste sídla našej spoločnosti, v Lučenci. Prax obsahuje praktickú prípravu, nácvik pracovných postupov, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch. 

Absolvovaním kurzu získa účastník platné oprávnenie na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou resp. preukaz výškových prác.

 

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov – prilba, celotelový postroj, pracovná lavička, zlaňovacia brzda, zachytávač pádu, ručný blokant /žumar/, hrudný blokant, stúpací popruh, kladka, karabíny, ploché slučky, statické lano

– študijnej literatúry – príručka bezpečnej práce


Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)


Rozsah kurzu:

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– opakované oboznamovanie / školenie min. 1 x do 12 mesiacov / podľa Vyhlášky č. 147/2013 Z.z.

AOP aktualizačná odborná príprava / školenie min. 1 x do 5 rokov /  

v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.


Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších 5 rokov.


Pre výpočet  času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov – Občiansky zákonník. 
Príklad : ak je preukaz vydaný 18.11.2019, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.

Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti – preukaz na obsluhu motorovej píly.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 

5 rokov. 

 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail


Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplnťe Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese