fbpx

+421 948 551 422

Firma pod svojím pôvodným názvom, Ľuboš Toman – firma, bola založená v roku 1993 so zameraním na predaj a servis malej lesnej a záhradnej techniky v spojení so zabezpečovaním služieb v lesníctve a poľnohospodárstve.

Od roku 1996 bola firma výhradným vykonávateľom prác pre Stredoslovenskú energetickú spoločnosť, a. s. a Slovenský plynárenský priemysel, a. s. v Banskobystrickom kraji, kde vykonávala údržbu elektrovodov a plynovodov.

V dnešnej podobe je firma autorizovaným predajcom profesionálnych značiek pre lesnú, záhradnú a stavebnú techniku, akými sú STIHL, HUSQVARNA a VIKING, ktoré zastupuje v dvoch okresných mestách, a to v Lučenci na Novohradskej ulici 31 a vo Veľkom Krtíši na Námestí A. H. Škultétyho 5. Prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov zabezpečuje odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis ponúkaných výrobkov a predvedenie funkčnosti výrobku zákazníkovi priamo pri nákupe tovaru.

Pre zabezpečenie komplexnejších služieb našim zákazníkom sme vytvorili školiace stredisko pre obsluhovateľov lesníckych strojov a zariadení so zameraním na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (pilčícky kurz), alebo pri inej činnosti a obsluhu a údržbu vybraných iných lesných strojov a zariadení s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ide predovšetkým o lesnícke vyťahovače, univerzálne kolesové traktory (UKT) a lesné kolesové traktory (LKT) používané pri sústreďovaní dreva, vývozné súpravy a viac operačné stroje, na ktoré podľa § 16 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci musí mať každý obsluhovateľ potrebné oprávnenie.

Všetky nami poskytované kurzy sú akreditované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR a Národným Inšpektorátom práce.

Na každú vzdelávaciu aktivitu vlastníme príslušné oprávnenie, čím sme oprávnení vykonávať základné školenia jednotlivých kurzov spolu s následnou aktualizačnou odbornou prípravou a opakovaným oboznamovaním zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Pracujeme s náradím od spoločnosti LESTOM – STIHL, HUSQVARNA.