fbpx

+421 948 551 422

Viazač bremien – Aktualizačná odborná príprava

Preukaz viazača viazača bremien v zmysle Prílohy č. 4 k vyhláške č. 356/2007 Z.z.   v znení neskorších predpisov platí na čas neurčitý, ale viazač je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy /AOP/ ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie.

Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predlžuje o ďalších 5 rokov.

Pre počítanie času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prepisov – Občiansky zákonník.

Príklad: ak je preukaz vydaný 20.10.2018, aktualizačná odborná príprava /AOP/ musí byť absolvovaná najneskôr dňa 20.10.2023, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 21.10.2023 platnosť.

Na aktualizačnú odbornú prípravu /AOP/ je potrebné priniesť preukaz totožnosti a preukaz viazača bremien, tiež je potrebné doložiť potvrdenie od lekára.

Pozn.:

Platí pre vlastníkov preukazu viazača bremien, ktorí podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,  Príloha časti 1 II časť, skup. A, písm. a) viažu bremená na nasledovných VTZ zdvíhacích:

– žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátene trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu.


Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle Prílohy č. 4 k vyhláške č. 356/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov vykonávame podľa Vašich potrieb.

 

 

 

 

 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail

Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplňte Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese