fbpx

+421 948 551 422

Hydraulická ruka

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu hydraulickej ruky.

Kurz na obsluhu hydraulickej ruky podľa platnej legislatívy na území SR neobsahuje praktický zácvik.

Teoretická časť obsahuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu hydraulickej ruky. Kurz tiež obsahuje oboznámenie účastníkov so všetkými povinnosťami na obsluhu hydraulickej ruky.

Absolvovaním kurzu získa účastník platný písomný doklad na obsluhu hydraulickej ruky.

 

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– študijnej literatúry.

 

Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

 

Rozsah kurzu:

základný kurz na obsluhu hydraulickej ruky /ak nemáte žiadny platný doklad – preukaz/

oboznamovanie – opakované školenia minimálne 1 x do 12 mesiacov            

/v zmysle zákona č. 147/2013 Z. z. / v znení neskorších predpisov

 

Aa žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom napr. elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a s ľudským pohonom nad 5000 kg, vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu   /okrem Aa/ mobilného žeriava výložníkového typu, okrem Aa2 vežového žeriava výložníkového typu, okrem Ab3 pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m.

 

Zdroj: Národný inšpektorát práce 

UPOZORNENIE

V zmysle novely zákona 124/2006 o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu, resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a) uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a) zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.

[elementor-template id=“8155″


Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

Stiahnite si dokumenty

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti sú dva dokumenty:

Občan

Zamestnávateľ/SZČO

Ostatné dokumenty na stránke:

DOKUMENTY

Dokumenty nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplňte Online prihlášku, kliknutím na odkaz

Môžete aj vyplniť kompletnú online prihlášku:

ONLINE PRIHLÁŠKA

Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese