fbpx

+421 948 551 422

Poľnohospodárstvo

Popis kurzov

Po celú dobu ľudskej existencie je poľnohospodárstvo hlavným zdrojom potravy. Poľnohospodárstvo je zároveň dodávateľom niektorých zdrojov pre textilný a iný priemysel. Ľudia sa stále snažia uľahčiť svoju prácu  a inak to nie je ani v poľnohospodárstve. Moderné poľnohospodárstvo, ktoré sa opiera o vývoj a mechanizáciu je veľmi produktívne a efektívne. Ak hovoríme napr. o traktore s kabínou, práca v ňom je pomerne jednoduchá a pohodlná – môžeme tak hovoriť aj o klimatizácii, hudbe a posilňovači riadenia.

SKUPINY POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV A ZARIADENÍ:

  1. Samochodné rezačky
  2. Obilné kombajny
  3. Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

 

Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine. 

Teoretickú časť  sa naučíte v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. 

Kurzy obsluhy vybraných strojov a zariadení podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktické zaškolenie, ale my toto praktické zaškolenie PONÚKAME  za príplatok. Nie je to však podmienka pre úspešné ukončenie kurzu.

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0948 551 422 alebo nám napíšte email:kurzy@lestom.sk

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/lestom.kurzy?locale=sk_SK

Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

Rozsah kurzu:

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

rozširovací kurz / ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalší druh /

oboznamovanie v zmysle § 7 zákona 124/2006 Z.z. / opakované školenia minimálne 1 x do 36 mesiacov /

aktualizačná odborná príprava /AOP/ v zmysle Prílohy č. 10 k vyhláške č. 356/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov                 / 1 x do 5 rokov /

Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších 5 rokov.

 
Pre výpočet  času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov – Občiansky zákonník. 
Príklad : ak je preukaz vydaný 18.11.2019, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.
 

Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti – doklad na obsluhu poľnohospodárskych strojov.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.

CertifikátdokladPoznámka k cene

cena je od 150,-€ a je závislá od počtu skupín, cena je určené pre samoplatcov

 

Samochodné rezačky

Výkonný stroj pre poľnoh. podnik pri chove zvierat

Obilné kombajny

Kosenie, mlátenie a triedenie v 1 procese

Zber plodín

Zberače ľanu zemiakov, repy,
chmeľu, krmív, ostatné


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

Dohodnite si termín telefonicky alebo emailom.