Kurz na obsluhu motorovej píly pri inej činnosti

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti určený pre:

 • pracovníkov povodia riek, telekomunikácií a energetiky pri odvetvovaní stromov
 • v komunálnej sfére, napríklad pri oreze stromov, v parkovníctve pre zamestnancov obecných úradov
 • pracovníkov manipulačno-expedičných skladov dreva
 • stolárov, tesárov, stavbárov pri priečnom delení dreva

  Uvedený preukaz neoprávňuje vykonávať píličovi stínku stromu.

  Cieľom kurzu je naučiť absolventov teoreticky ovládať a prakticky zvládať:

  • bezpečnú prácu a správne technologické postupy práce s motorovou pílou s elektrickým alebo spaľovacím pohonom pri inej činnosti ako je ťažba dreva
  • pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva
  • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti
  • zásady poskytovania prvej pomoci

  Absolvent kurzu získa ”Preukaz” na obsluhu motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

  Doba trvania kurzu je 24 vyučovacích hodín.

  Účastník kurzu musí mať:

  Cena a termín kurzu sa stanovuje dohodou. V prípade záujmu je možné vykonať školenie priamo u vás na firme.

  Dôležité dokumenty k stiahnutiu:

  Prihláška motorové píly


  Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

  Termín a cena kurzu podľa dohody.

  V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u vás na firme.

  V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t.j. zapožičanie:

  – osobných ochranných pracovných prostriedkov – prilba, protiporezové návleky, …

  – rôznych druhov profesionálnych motorových píl pre účely kurzu

  – študijnej literatúry – príručka bezpečnej práce s motorovou pílou

  UPOZORNENIE

  V zmysle novely zákona 124/2006 o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a) uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a) zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.

  Zdroj: Národný inšpektorát práce

  Kontakt: tel.: 0948 551 422; e-mail: kurzy@lestom.sk

  Dôležité dokumenty k stiahnutiu:

  Lekársky posudok pre zamestnanca

  Lekársky posudok pre podnikateľa

  Prihláška motorové vozíky

  Prihláška ostatné lesné stroje a zariadenia

  Prihláška motorové píly

  LESTOM-KURZY

  Prihláška na kurz

  Prosíme o vyplnenie prihlášky a prečítaní si dôležitých informácií.

  Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so  Zásadami ochrany osobných údajov.