fbpx

kurzy@lestom.sk

+421 948 551 422

Obsluha motorovej píly pri inej činnosti

Kurz je určený najmä (ale nielen) pre osoby, ktoré stínajú stromy do priemeru 15 cm bez smerového zárezu, tesárov, stolárov pri priečnom skracovaní a úprave dreva, stavbárov pri priečnom skracovaní dreva, zamestnancov a iné osoby pracujúce

v gátroch a na pracoviskách na spracovanie drevného materiálu, zamestnancov a iné osoby pracujúce pre telekomunikácie pri odvetvovaní stromov, zamestnancov a iné osoby pracujúce v energetike pri odvetvovaní stromov, zamestnancov a iné osoby pracujúce pre správy ciest pri odvetvovaní stromov, zamestnancov a iné osoby pracujúce pre povodia riek pri odvetvovaní stromov, stavebné práce, ekologické práce, debniace práce, ostatné osoby pri obsluhe RMRP pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva.

Teoretická časť kurzu obsahuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s motorovou pílou upravenú právnymi predpismi a pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva. 

Praktickou časťou kurzu získajú zručnosti správneho pílenia počas inej činnosti ako pri ťažbe dreva, techniky rezov a oboznámia sa so správnou manipuláciou  s drevnou hmotou pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva.

Absolvovaním kurzu získa účastník platné osvedčenie na obsluhu motorovej píly resp. pilčícky preukaz.


Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov 

– rôznych druhov profesionálnych motorových píl pre účely kurzu

– študijnej literatúry – príručka bezpečnej práce s motorovou pílou


Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )

 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail


Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnut predpripravný dokument, ktorý je potreba vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy.
  • Vyplnťe Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu motorových vozíkov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Obsluha motorových píl pri ťažbe dreva

Odvetvovanie, spiľovanie, manipulácia s drevom.