fbpx

+421 948 551 422

Dokumenty na stiahnutie

Lekársky posudok SZCO bez zamestnancov

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby.

Lekársky posudok zamestnanca​

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.

Prihláška LS + lekársky posudok

ŽIADOSŤ
o prijatie do kurzu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhl. č. 356/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prihláška MP + lekársky posudok

ŽIADOSŤ
o prijatie do kurzu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhl. č. 356/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prihláška VZV + lekársky posudok

ŽIADOSŤ o prijatie do kurzu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhl. č. 356/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov​.