Kurz pre obsluhu zariadení na ťažbu dreva - harvestor

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu viacúčelových strojov, ktoré využívajú ťažké podvozky. 

Teoretická časť obsahuje oboznámenie s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tiež s obsluhou, prevádzkou, údržbou a kontrolou týchto zariadení.

Absolvovaním kurzu získa účastník platný doklad na obsluhu týchto zariadení.

Harvestor a procesor sú ťažobné stroje, ktoré majú zásadný podiel na raste efektivity a profesionalizácii ťažby. Tieto stroje dokážu vykonať vyrúbanie, očistenie, skrátenie na príslušnú a požadovanú dĺžku stromu. Niekedy tieto operácie trvali lesným pracovníkom hodiny, harvestory ich zvládnu za pár minút.   

V kabíne harvestora sedí operátor, ktorý koordinuje celý prevažne automatizovaný a počítačom riadený proces. Takýmto automatizovaným procesom sa automaticky minimalizuje riziko vzniku pracovného úrazu, ktoré sú pri využití takého typu stroja veľmi ojedinelé. 

 

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– študijnej literatúry 


Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť  (max. 6 mesiacov platná od vydania)

 

 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail


Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnut predpripravný dokument, ktorý je potreba vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky
  • +421 948 551 422
  • Mailom kurzy.
  • Vyplnťe Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu motorových vozíkov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Predošlé
Ďalšie

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Lesnícke lanovky

Stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve

Forvarder

Kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo 

Obsluha LKT, UKT

Univerzálne a špeciálne traktory