Obsluha lesných strojov a zariadení

Popis kurzov

V oblasti lesných strojov sa skokovo zvyšuje efektivita ťažby pomocou strojov, ktoré majú množstvo funkcií prispôsobujúcich sa takmer všetkým podmienkam a požiadavkám. Všetku prácu nemôžu vykonávať stroje, preto ide stále o úzku spoluprácu človeka a lesnej techniky. Vďaka vývoju technológií a lesníckych strojov sa práca v lese stala bezpečnejšou a vo významnej miere poklesli pracovné úrazy, čo môžeme definovať ako najdôležitejší prínos modernej lesnej techniky. Píly, sekery a kone sú stále využívané v oveľa menšej miere, no stretneme sa v lese s vysoko modernými a bezpečnými zariadeniami.

Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine. Teóriu sa naučíte v našich moderných priestoroch, alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. Praktické skúsenosti – prax – Vám tiež zabezpečíme, a to buď na našich strojoch, alebo prenajatých, ktoré Vám budú k dispozícii počas trvania kurzu. Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu, alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0904 234 760 alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk.

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/lestom.kurzy 

SKUPINY LESNÍCKYCH STROJOV A ZARIADENÍ:

  1. vyťahovače,
  2. univerzálne a špeciálne traktorov používané pri sústreďovaní dreva,
  3. kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo a drevné sortimenty,
  4. stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve,
  5. jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov.

 

Obsah kurzu

Účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných lesných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Cieľová skupina

Účastník kurzu musí spĺňať:
vek minimálne 18 rokov,
zdravotnú spôsobilosť potvrdenú lekárom

Certifikát doklad Poznámka k cene

cena je od 150,-€ a je závislá od počtu skupín, cena je určené pre samoplatcov

Lesnícke lanovky

Stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve

Forvarder

Kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo 

Obsluha LKT, UKT

Univerzálne a špeciálne traktory  

Harvester, procesor

Zariadenia na odvetvovanie,  stromov a sortimentov

Vyťahovače

Obsluha lesných vyťahovačov a navijakov.

Plánované kurzy v aktuálnej sezóne


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

dododnite si termín telefonicky alebo emailom.