Obsluha lesných strojov a zariadení

Popis kurzov

V oblasti lesných strojov sa skokovo zvyšuje efektivita ťažby pomocou strojov, ktoré majú množstvo funkcií prispôsobujúcich sa takmer všetkým podmienkam a požiadavkám. Všetku prácu nemôžu vykonávať stroje, preto ide stále o úzku spoluprácu človeka a lesnej techniky. Vďaka vývoju technológií a lesníckych strojov sa práca v lese stala bezpečnejšou a vo významnej miere poklesli pracovné úrazy, čo môžeme definovať ako najdôležitejší prínos modernej lesnej techniky. Píly, sekery a kone sú stále využívané v oveľa menšej miere, no stretneme sa v lese s vysoko modernými a bezpečnými zariadeniami.

 Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine

Teoretická časť prebieha v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. 

Praktickú časť  – prax – Vám tiež zabezpečíme a to buď na našich strojoch alebo prenajatých, ktoré Vám budú k dispozícii počas trvania kurzu. 

Obsah kurzu

Účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných lesných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Po absolvovaní kurzu získajú písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných lesníckych strojov a  zariadení.

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0948 551 422  alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/lestom.kurzy 

 

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov – ochranná vesta, prilba, rukavice

– rôznych druhov vozíkov /elektrické, akumulátorové, motorové/,  v závislosti od druhu kurzu

– študijnej literatúry 


Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)


Rozsah kurzu:

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– rozširovací kurz / ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu /

– oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. / opakované školenie min. 1 x do 36 mesiacov /

– aktualizačná odborná príprava /AOP/ v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. / 1 x do 5 rokov /

SKUPINY LESNÍCKYCH STROJOV A ZARIADENÍ:

  1. vyťahovače,
  2. univerzálne a špeciálne traktorov používané pri sústreďovaní dreva,
  3. kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo a drevné sortimenty,
  4. stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve,
  5. jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov.

 

 

Poznámka k cene:

cena je od 150,-€ a je závislá od počtu skupín, cena je určené pre samoplatcov.

Lesnícke lanovky

Stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve

Forvarder

Kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo 

Obsluha LKT, UKT

Univerzálne a špeciálne traktory  

Harvester, procesor

Zariadenia na odvetvovanie,  stromov a sortimentov

Vyťahovače

Obsluha lesných vyťahovačov a navijakov.


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

dododnite si termín telefonicky alebo emailom.