fbpx

+421 948 551 422

Obsluha lesných strojov a zariadení

Popis kurzov

V oblasti lesných strojov sa skokovo zvyšuje efektivita ťažby pomocou strojov, ktoré majú množstvo funkcií prispôsobujúcich sa takmer všetkým podmienkam a požiadavkám. Všetku prácu nemôžu vykonávať stroje, preto ide stále o úzku spoluprácu človeka a lesnej techniky. Vďaka vývoju technológií a lesníckych strojov sa práca v lese stala bezpečnejšou a vo významnej miere poklesli pracovné úrazy, čo môžeme definovať ako najdôležitejší prínos modernej lesnej techniky. Píly, sekery a kone sú stále využívané v oveľa menšej miere, no stretneme sa v lese s vysoko modernými a bezpečnými zariadeniami.

 Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine

Teoretická časť prebieha v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. 

Kurzy obsluhy vybraných strojov a zariadení podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktické zaškolenie, ale my toto praktické zaškolenie PONÚKAME  za príplatok. Nie je to však podmienka pre úspešné ukončenie kurzu.

Obsah kurzu

Účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných lesných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Po absolvovaní kurzu získajú písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných lesníckych strojov a  zariadení.

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0948 551 422  alebo nám napíšte email: kurzy@lestom.sk

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/lestom.kurzy?locale=sk_SK

 

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u Vás vo firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t. j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov – ochranná vesta, prilba, rukavice

– rôznych druhov vozíkov /elektrické, akumulátorové, motorové/,  v závislosti od druhu kurzu

– študijnej literatúry 

 

Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

 

Rozsah kurzu:

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

– rozširovací kurz / ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu /

– oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. / opakované školenie min. 1 x do 36 mesiacov /

– aktualizačná odborná príprava /AOP/ v zmysle Prílohy č. 11 k vyhláške č. 356/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov   / 1 x do 5 rokov /Kurzy obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktické zaškolenie, ale my toto praktické zaškolenie PONÚKAME  za príplatok. Nie je to však podmienka pre úspešné ukončenie kurzu.

 

Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších     5 rokov.

Pre výpočet  času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov – Občiansky zákonník. 
Príklad : ak je preukaz vydaný 18.11.2019, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 18.11.2024, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 19.11.2024 platnosť.
 

Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti – doklad na obsluhu lesníckych strojov.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov. 

SKUPINY LESNÍCKYCH STROJOV A ZARIADENÍ:

  1. vyťahovače,
  2. univerzálne a špeciálne traktorov používané pri sústreďovaní dreva,
  3. kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo a drevné sortimenty,
  4. stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve,
  5. jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov.

 

 

Poznámka k cene:

cena je od 150,-€ a je závislá od počtu skupín, cena je určené pre samoplatcov.

Lesnícke lanovky

Stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve

Forvarder

Kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo 

Obsluha LKT, UKT

Univerzálne a špeciálne traktory  

Harvester, procesor

Zariadenia na odvetvovanie,  stromov a sortimentov

Vyťahovače

Obsluha lesných vyťahovačov a navijakov.


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

Dohodnite si termín telefonicky alebo emailom.