Zoznam všetkých kurzov Lestom

Kurz na obsluhu motorových vozíkov

Kurz na obsluhu vysokozdvižných vozíkov vykonávame pre všetky kategórie. Pre viac informácií o nami vykonávaných kurzoch na obsluhu vysokozdvižných vozíkov

Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva so spaľovacím motorom, resp. s elektrickým motorom. Obsluha získa teoretické znalosti a praktické zručnosti práce s motorovou pílou pri stínaní, odvetvovaní a manipulácii dreva v normálnych a kalamitných ťažbách. Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 64 hodín.

Kurz na obsluhu motorovej píly pri inej činnosťi

Kurz je určený pre zamestnancov obecných úradov, povodia riek, produktovodov, stavebnej činnosti, tesárskych, umeleckých a stolárskych dielní. Úspešný absolvent kurzu získa preukaz odbornej kvalifikácie - pilčícky preukaz. Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 24 hodín.

Kurz na obsluhu krovinorezov a ich adaptérov

Kurz je určený všetkým zdravotne spôsobilým záujemcov (mužom i ženám), ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie o odbornú kvalifikáciu v oblasti práce s krovinorezom a zvýšiť si tak svoje možnosti uplatnenia na trhu práce. Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 24 hodín.

Kurz pre obsluhu univerzálnych a lesných kolesových traktorov

Kurz je zameraný pre obsluhu univerzálych (UKT) a špeciálych lesných kolesových traktorov (LKT) používaných pri sústreďovaní dreva. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Kurz pre obsluhu lesníckych vyťahovačov

Kurz je zameraný pre obsluhu lesníckych vyťahovačov používaných pri sústreďovaní dreva. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi na zaistenie BOZP, všeobecnými zásadami bezpečnej práce s lesníckymi vyťahovačmi. Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Kurz pre obsluhu vývozných súprav

Kurz je zameraný pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty prevažne z lokality peň na odvozné miesto. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Kurz lesníckych lanových zariadení

Viac informácií o kurze pre obsluhu stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve. Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Kurz pre obsluhu jedno a viacúčelových zariadení na ťažbu odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov

Viac informácií o kurze pre obsluhu s jedno a viacúčelových zariadení. Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Opakované oboznamovanie

Opakované oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vykonáva minimálne raz za dva roky. Doba trvania školenia je v rozpätí 3 - 8 hod. Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vykonáva každých päť rokov od vydania preukazu v rozsahu najmenej 6, resp. 8 hod. a obsahuje najmä zmeny v požiadavkach základného kurzu a aktuálnosť poznatkov súvisiacich s BOZP. Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.