fbpx

+421 948 551 422

Opakované oboznamovanie

V rámci všetkých našich kurzov Vám ponúkame pravidelné opakované vzdelávanie podľa zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v platnom znení konkrétne §7. 

Povinnosťou zamestnávateľa je pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca minimálne 1×24 mesiacov, ak to iný predpis neurčuje inak, napr. pri práci vo výškach sa uskutočňuje min. raz za 12 mesiacov.

Splňte si túto povinnosť prostredníctvom nás a Vašu zákonná povinnosť zamestnávateľa v oblasti školení BOZP  považujte za vybavenú.

Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo vo Vašej firme.            V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu t.j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov

– študijnej literatúry

 
  • Podmienky prihlásenia sa na kurz:
 
  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
 
 

 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail

Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplnťe Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu motorových vozíkov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Aktualizačné prípravy

Aktualizačné prípravy podľa zákona