AKTUÁLNE KURZY A ŠKOLENIA

https://lestom-kurzy.sk/kurzy_terminy/

Termíny kurzu a školenia: 27.1.2021 – 29.1.2021

https://lestom-kurzy.sk/kurzy_terminy/

Termíny kurzu a školenia: 25.1.2021 – 27.1.2021

https://lestom-kurzy.sk/kurzy_terminy/

Termíny kurzu a školenia: 27.1.2021 – 28.1.2021

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t.j. zapožičanie:

U kurzu na obsluhu motorových vozíkov máme zabezpečené vlastné cvičisko s jednotlivými druhmi motorových vozíkov.