fbpx

+421 948 551 422

Viazači bremien

Popis kurzov

Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v zn. nesk. predp. uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) môže len fyzická osoba, ktorá má platný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Viazač bremien pripravuje, viaže, pripútava a presúva bremená pri výrobe, montáži, spracovaní alebo transporte materiálov a produktov spravidla v súčinnosti s viacerými zdvíhacími zariadeniami. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný preukaz Viazača bremien. Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení môže len osoba s platným preukazom Viazača bremien. 

Pozn.:  

Príl. č. 1  II. časť, skup. B, písm. a):

  • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
  • vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
 

  Viazačský kurz, kurz viazača bremien:

 

 – základný kurz viazača bremien /ak nemáte žiadny platný preukaz/

 – oboznamovanie, opakované školenie viazača bremien /min. 1 x do 36 mesiacov/

 – aktualizačná odborná príprava /AOP/ v zmysle Prílohy č. 4 k vyhláške č. 356/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov  /1 x do 5 rokov/

 

  Základný kurz, opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame          podľa Vašich potrieb. Je potrebné priniesť si originál preukaz v prípade opakovaného    školenia a AOP.

  Cieľová skupina 

  Účastník kurzu musí spĺňať:

  – vek minimálne 18 rokov

  – zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiac platná od vydania)

 Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme            požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke.

  Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne    opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov.

  Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0948 551 422 alebo nám napíšte                email: kurzy@lestom.sk

  Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky.  

   https://www.facebook.com/lestom.kurzy?locale=sk_SK

                              

 

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail


 

 

 

 

Čo potrebujem na prihlásenie?

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť predpripravený dokument, ktorý je potrebný vyplniť a doniesť.

*Nie starší ako 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Vyberte si možnosť ktorá vám najviac vyhovuje.

  • Telefonicky +421 948 551 422
  • Mailom kurzy@lestom.sk
  • Vyplňte Online prihlášku, kliknutím na odkaz
Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov
Kliknite tu
Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
Kliknite tu
Kurz pre obsluhu vývozných súprav
Kliknite tu
Previous slide
Next slide

Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese