fbpx

+421 948 551 422

Ponuka kurzov a školení

Spoločnosť Lestom, s. r. o. má udelenú akreditáciu na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Národným inšpektorátom práce.

Ponúkame nasledovné kurzy a školenia

Kurz na obsluhu motorových vozíkov

Kurz na obsluhu vysokozdvižných vozíkov vykonávame pre nasledovné kategórie. Pre viac informácií o nami vykonávaných kurzoch na obsluhu vysokozdvižných vozíkoch kliknite TU.

Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva so spaľovacím motorom, resp. s elektrickým motorom. Obsluha získa teoretické znalosti a praktické zručnosti práce s motorovou pílou pri stínaní, odvetvovaní a manipulácii dreva v normálnych a kalamitných ťažbách. Prihláška TU.

Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 64 hodín.

Kurz na obsluhu motorovej píly pri inej činnosťi

Kurz je určený pre zamestnancov obecných úradov, povodia riek, produktovodov, stavebnej činnosti, tesárskych, umeleckých a stolárskych dielní. Úspešný absolvent kurzu získa preukaz odbornej kvalifikácie – pilčícky preukaz. Prihláška TU.

Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 24 hodín.

Kurz na obsluhu krovinorezov

Kurz je určený všetkým zdravotne spôsobilým záujemcov (mužom i ženám), ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie o odbornú kvalifikáciu v oblasti práce s krovinorezom a zvýšiť si tak svoje možnosti uplatnenia na trhu práce.

Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 24 hodín.

Kurz pre obsluhu univerzálnych a lesných kolesových traktorov

Kurz je zameraný pre obsluhu univerzálnych (UKT) a špeciálnych lesných kolesových traktorov (LKT) používaných pri sústreďovaní dreva. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP…  Prihláška TU.

Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Kurz pre obsluhu lesníckych vyťahovačov

Kurz je zameraný pre obsluhu lesníckych vyťahovačov používaných pri sústreďovaní dreva. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi na zaistenie BOZP, všeobecnými zásadami bezpečnej práce s lesníckymi vyťahovačmi… Prihláška TU.

Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Kurz pre obsluhu vývozných súprav

Kurz je zameraný  pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty prevažne z lokality peň na odvozné miesto. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. Prihláška TU.

Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Kurz lesníckych lanových zariadení

Viac informácií o kurze pre obsluhu stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve. Prihláška TU.

Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Kurz pre obsluhu jedno a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov

Viac informácií o kurze pre obsluhu s jedno a viacúčelových zariadení. Prihláška TU.

Minimálna doba trvania kurzu stanovená legislatívou SR je 16 hodín.

Opakované oboznamovanie

Opakované oboznamovanie v zmysle  § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa  vykonáva minimálne raz za dva roky. Doba trvania školenia je v rozpätí 3 – 8 hod. Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vykonáva každých päť rokov od vydania preukazu v rozsahu najmenej 6, resp. 8 hod a obsahuje najmä zmeny v požiadavkach základného kurzu a aktuálnosť poznatkov súvisiacich s BOZP. Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u vás na firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t.j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov – prilba, protiporezové návleky, …

– rôznych druhov profesionálnych motorových píl pre účely kurzu,

– študijnej literatúry – príručka bezpečnej práce s motorovou pílou…

UPOZORNENIE

V zmysle novely zákona 124/2006 o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu, resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a) uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a) zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvujete, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.

Zdroj: http://www.nip.sk/?id_af=375&ins=nip

Kontakt: tel.: 0948 551 422; e-mail: kurzy@lestom.sk

Pridaj komentár