Naše aktuálne kurzy:

Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva

Termíny kurzu:

27.1.2021 – 29.1.2021

Spoločnosť LESTOM s r.o. uskutočnuje: Základný kurz a aktualizačnú odbornú prípravu na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly. V prípade záujmu vás žiadame o vyplnenie prihlášky alebo kontaktovanie.

Viac informácií o kurze

Kurz na obsluhu motorových vozíkov

Termíny kurzu:

25.1.2021 – 27.1.2021

Spoločnosť LESTOM s r.o. uskutočnuje: Základný kurz a aktualizačnú odbornú prípravu na obsluhu motorových vozíkov. V prípade záujmu vás žiadame o vyplnenie prihlášky alebo kontaktovanie.

Viac informácií o kurze

Kurz na obsluhu LKT, UKT

Termíny kurzu:

27.1.2021 – 28.1.2021

Spoločnosť LESTOM s r.o. uskutočnuje: Základný kurz pre obsluhu univerzálych (UKT) a špeciálych lesných kolesových traktorov (LKT) používaných pri sústreďovaní dreva. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP.

Viac informácií o kurze

Začiatok kurzov: 8:00 hod.

Miesto konania: LESTOM s r.o., Novohoradská 31, Lučenec

Cena:  dohodou

K základnému kurzu je potrebné si priniesť: prihlášku, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, fotku (rozmer 3×3,5 cm)

Pre akékoľvek otázky ohľadom kurzu nás neváhajte kontaktovať:
E-mail: kurzy@lestom.sk
Telefón: +421 948 551 422

Dôležité dokumenty k stiahnutiu:

Lekársky posudok pre zamestnanca

Lekársky posudok pre podnikateľa

Prihláška motorové vozíky

Prihláška ostatné lesné stroje a zariadenia

Prihláška motorové píly