fbpx

+421 948 551 422

 Iné poľnohospodárske stroje a zariadenia delíme na:

 

– D – kŕmne vozy s vlastným pohonom

– E – česačky chmeľu

– F – sušiarne chmeľu, sušičky objemových krmív a zrnín

– G – tvarovacie a granulovacie linky na výrobu krmív

– H – linky na pozberovú úpravu poľnohospodárskych produktov

– I – senážne a silážne veže

– J – pracovné agregáty

– K – samohybné stroje na ochranu rastlín (postrekovače), fekálne tlakové prostriedky, čpavkovače

– L – dojacie zariadenia

– M – závlahová technika

– N- motorové stroje pre trávniky s výkonom nad 15 kW, motorové kosačky s výkonom nad 15 kW

– O – samochodné kastrovacie stroje pre osivovú kukuricu

 

Kurzy sa vykonávajú v teoretickej a praktickej rovine. 

Teoretickú časť  sa naučíte v našich moderných priestoroch alebo pohodlne v sídle Vašej spoločnosti kde Vás naučíme všetko potrebné. 

Kurzy obsluhy vybraných strojov a zariadení podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktické zaškolenie, ale my toto praktické zaškolenie PONÚKAME  za príplatok. Nie je to však podmienka pre úspešné ukončenie kurzu.

Školiteľ má potrebné osvedčenie a bohaté skúsenosti. Kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej aj obsahovej stránke. 

Zvýšte si svoju kvalifikáciu alebo využite našu ponuku ako rekvalifikáciu, prípadne opakované školenie v rámci preškolenia podľa príslušných zákonov. 

Kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0948 551 422 alebo nám napíšte email:kurzy@lestom.sk

Sme tiež na Facebooku, kde nám môžete napísať otázky: https://www.facebook.com/lestom.kurzy?locale=sk_SK

 

Podmienky prihlásenia sa na kurz:

– vek minimálne 18 rokov

– zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)

Rozsah kurzu:

– základný kurz / ak nemáte žiadny platný preukaz /

 rozširovací kurz / ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalší druh /

– oboznamovanie v zmysle § 7 zákona 124/2006 Z.z. / opakované školenia minimálne 1 x do 24 mesiacov /

– aktualizačná odborná príprava /AOP/ v zmysle Prílohy č. 10 k vyhláške č. 356/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov  1 x do 5 rokov /

 

Účastník je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predĺži o ďalších 5 rokov.

 

Na AOP je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti – doklad na obsluhu poľnohospodárskych strojov.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.

CertifikátdokladPoznámka k cene

cena je od 150,-€ a je závislá od počtu skupín, cena je určené pre samoplatcov

 


Nenašli ste termín pre svoj kurz?

Dohodnite si termín telefonicky alebo emailom.